Iedereen heeft kleine of grote trauma’s. Dit kunnen grote ingrijpende gebeurtenissen zijn zoals een ongeval, (seksueel) geweld, een brand, een overval, het verliezen van een dierbare of andere vervelende gebeurtenissen. Veel minder heftige levenservaringen kunnen ook voor dezelfde symptomen zorgen.

Je kan niet altijd achterhalen waar het precies vandaan komt. Soms steekt posttraumatische stress pas vele jaren na het gebeuren de kop op. Vaak is er dan een periode van langdurige stress aan vooraf gegaan en is er iets gebeurd wat het trauma getriggerd heeft. Ook door de voorafgaande langdurige stress, gaat dit vaak samen met depressie, angstklachten en mogelijk een burn-out. Soms is het zo dat je langere tijd hinder ondervindt van de gevolgen van trauma. Je hebt dan moeite met het verwerken of loslaten van de ervaring. Soms is het zo dat je steeds getriggerd wordt door vergelijkbare omgevingsfactoren en hierdoor weer de oorspronkelijke gevoelens voelt. Als de gevoelens intens zijn gaat dit ten koste van het denkvermogen.

Het kan zijn dat je een fragment van de ervaring steeds opnieuw beleeft. Je kan maar niet in het reine komen met wat er gebeurd is. Je brein houdt de nog niet (volledig) verwerkte herinneringen actief, met de bedoeling de lessen eruit op te halen of een oplossing te vinden voor het probleem.

Symptomen van posttraumatische stress:

 • Angst
 • Paniekgevoelens
 • Verdriet
 • Boosheid
 • Vermijdingsgedrag m.b.t. herinneringen en/of omgevingsfactoren die herinneringen oproepen
 • Onrust, ov
 • Piekeren
 • Depressieve gevoelens
 • Slaapproblemen
 • Herbeleving(nachtmerries of flasbacks)
 • Woede-uitbarstingen
 • Hevige schrikreacties
 • en/of hulpeloosheid

D.m.v. IEMT en/of hypnotherapie kunnen de ervaringen worden verwerkt en/of losgelaten en opgeborgen in het archief van niet meer belangrijk (het passieve geheugen). Er ontstaan gezonde grenzen tussen verleden en heden en/of gezonde grenzen tussen jezelf en de ander. Negatieve emoties worden geneutraliseerd en staan verder van je af.